02.11.2020

ALERT PRAWNY: Projekt „Branżowej” Tarczy Antykryzysowej 6.0

ALERT BRANŻOWA TARCZA ANTYKRYZYSOWA

Przedsiębiorco, z tego alertu dowiesz się o istotnych elementach projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej jako: „Branżowa Tarcza Antykryzysowa 6.0”).

Projekt Branżowej Tarczy Antykryzysowej 6.0 jest na etapie prac. Obecnie ustawa została skierowana do drugiego z trzech czytań sejmowych, a w dalszej perspektywie czasowej trafi do senatu. W związku z tym przedsiębiorcy będą musieli jeszcze poczekać, zanim nowe, obiecane pomoce zostaną ostatecznie uchwalone, a ustawa wejdzie w życie. O ostatecznym kształcie pakietu pomocowego Branżowej Tarczy Antykryzysowej 6.0 będziemy informować w drodze odrębnego alertu.

Niemniej już dziś warto zapoznać się z pomocami, z jakich będzie można skorzystać po wejściu Branżowej Tarczy Antykryzysowej 6.0 w życie.

ALERT BRANŻOWA TARCZA ANTYKRYZYSOWA

Zobacz także:
10.03.2021

Podcast odc. 005: Nowe prawo holdingowe – armagedon czy wyważony kompromis?

02.02.2021

ALERT: Tarcza antykryzysowa 7.0 – branża hotelarska

12.01.2021

Nowe obowiązki spółki jawnej na gruncie CIT

21.12.2020

ALERT PRAWNY: Dotacje dla przedsiębiorców, dotacje branżowe, zapowiedź II rundy subwencji

16.06.2020

Dofinansowanie z programu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

01.06.2020

Tarcza antykryzysowa 3.0. – dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przez podmioty posiadające tytuł prawny do zabytku o statusie pomnika historii lub zabytku wpisanego na listę dziedzictwa światowego