apl. radc. Aleksander Moroz

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwent studiów na kierunku prawo oraz administracja na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obronił na ocenę bardzo dobrą prace magisterskie dotyczące partycypacji społecznej w procedurze planistycznej, rewitalizacyjnej, inwestycyjnej gminy i ochronie środowiska oraz ważenia interesu publicznego i prywatnego w toku procesu planistycznego gminy. Specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym oraz sądowoadministracyjnym, jak i zagadnieniach związanych z procesem inwestycyjno-budowlanym – w szczególności prawie budowlanym oraz prawie zagospodarowania przestrzennego.


05.05.2020

Obowiązek zgłoszenia budowy w Prawie budowlanym a zawieszenie biegu terminu na milczące załatwienie sprawy

Dofinansowanie przez starostę - tarcza 1.1.
20.04.2020

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez starostę – art. 15zzc tarczy antykryzysowej (tarcza 1.1.)

dofinansowanie części kosztów wynagrodzenia przez starostę – art. 15zzb tarczy antykryzysowej
20.04.2020

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzenia przez starostę – art. 15zzb tarczy antykryzysowej

20.04.2020

Który rodzaj dofinansowania z tarczy antykryzysowej mam wybrać – przewodnik (tarcza 1.1.)