Angelika Zarzycka

apl. adw. Angelika Zarzycka

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła studia z wynikiem dobrym broniąc pracy magisterskiej pt. „Pojęcie utworu audiowizualnego w świetle polskiego prawa autorskiego”.

Brak wpisów