apl. adw. Barbara Urbaniak

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku prawo, gdzie obroniła pracę magisterską z zakresu odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółek osobowych. Specjalizuje się w postępowaniu cywilnym ze szczególnym uwzględnieniem postępowania egzekucyjnego. Odbywa aplikację adwokacką w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej.


07.04.2020

Pozew o odszkodowanie za walkę z epidemią możliwy – R. Kowalczyk i B. Urbaniak dla prawo.pl