dr Magdalena Kowalewska-Łukuć

Ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji oraz psychologię w Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W 2014 r. ukończyła studia doktoranckie w Katedrze Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu broniąc z wyróżnieniem rozprawę doktorską nt. zamiaru ewentualnego w świetle psychologii.

Obecnie adiunkt w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Brak wpisów