Katarzyna Kruszewska

Studentka V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Seminarzystka prof. UAM dr. hab. Marcina Lemkowskiego u którego przygotowuje pracę magisterską z zakresu prawa cywilnego.

Jej zainteresowania naukowe skupiają się głównie na prawie cywilnym, zwłaszcza w zakresie prawa rzeczowego, prawa rodzinnego. Szczególną uwagę poświęca prawu ochrony zabytków i prawnej ochronie dziedzictwa kulturowego.

Stypendystka Stypendium Rektora dla najlepszych studentów.


01.06.2020

Tarcza antykryzysowa 3.0. – dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przez podmioty posiadające tytuł prawny do zabytku o statusie pomnika historii lub zabytku wpisanego na listę dziedzictwa światowego

11.05.2020

Ograniczenie świadczenia pracy w wielu miejscach przez pracowników podmiotów medycznych