apl. adw. Katarzyna Urbanowicz

Z wynikiem bardzo dobrym ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od stycznia 2017 roku odbywa aplikację adwokacką pod patronatem adw. prof. dra hab. Roberta Zawłockiego. Jest również doktorantem w Katedrze Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą kompensacyjnej funkcji prawa karnego. Autor publikacji z zakresu prawa karnego. Jej zainteresowania naukowe obejmują prawo karne materialne oraz procesowe, ze szczególnym uwzględnieniem kompensacji i konsensualizmu.

Brak wpisów