Natalia Pydyńska

Studentka II roku Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2019 r. ukończyła studia licencjackie na kierunku administracja na tym samym uniwersytecie. Posługuje się językiem angielskim i niemieckim. Jej zainteresowania skupiają się wokół prawa administracyjnego, a także postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego.


01.06.2020

Rozwiązania prawne w tarczy antykryzysowej 3.0 dotyczące pracowników będących cudzoziemcami

05.05.2020

Obowiązek zgłoszenia budowy w Prawie budowlanym a zawieszenie biegu terminu na milczące załatwienie sprawy