apl. radc. Paweł Musiałkiewicz

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (rocznik 2019). Ukończył studia z wynikiem bardzo dobrym broniąc pracy magisterskiej pt. „Miarkowanie kar umownych”. Jego głównym przedmiotem zainteresowań jest prawo cywilne (w szczególności zobowiązania), prawo pracy oraz postępowanie cywilne.

W 2017 roku ukończył studia licencjackie na kierunku filologia norweska na Wydziale Neofilologii z wynikiem bardzo dobrym.


02.04.2020

Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy