adw. Piotr Turski

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W trakcie studiów odbył roczny kurs Studium Prawa Niemieckiego (Studium des Deutschen Rechts) organizowany przez uczelnię przy współpracy z Instytutem Prawa i Gospodarki Uniwersytetu w Hamburgu oraz Wydziałem Prawa Uniwersytetu Europejskiego „Viadrina” we Frankfurcie nad Odrą, zakończony pozytywnie zdanym egzaminem (2008 r.). W latach 2011-2014 odbył aplikację adwokacką w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej składając z wynikiem pozytywnym egzamin adwokacki (2014 r.).

W marcu 2015 r. zdał egzamin na maklera papierów wartościowych (decyzja Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 maja 2015 r. o wpisie na listę maklerów papierów wartościowych, nr licencji 3032).

Złożył z wynikiem pozytywnym egzamin na doradcę podatkowego uzyskując w dniu 31 marca 2017 r. wpis na listę doradców podatkowych (nr wpisu 13116).

Redaktor praktycznego serwisu o skardze pauliańskiej: skargapaulianska.pl

Brak wpisów