adw. Rafał Kowalczyk

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W 2017 r. ukończył Podyplomowe Studia Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego na Uczelni  Łazarskiego w Warszawie.

Laureat 3 miejsca w III edycji Konstytucyjnego Turnieju Sądowego  im. prof. Zbigniewa Hołdy w Warszawie.

W 2019 r. z wynikiem pozytywnym złożył egzamin adwokacki, otrzymując nagrodę Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu, a następnie został wpisany na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej.


01.06.2020

Pomoc publiczna dla przedsiębiorców na podstawie ustawy antykryzysowej a pomoc publiczna otrzymywana z innych źródeł

14.05.2020

Odszkodowanie od Skarbu Państwa w związku z zakazem prowadzenia działalności wprowadzonym na skutek epidemii SARS-Cov-2

10.04.2020

Koronawirus – co z opłatami za zamknięte przedszkola i żłobki?

07.04.2020

Pozew o odszkodowanie za walkę z epidemią możliwy – R. Kowalczyk i B. Urbaniak dla prawo.pl

03.04.2020

Opuszczenie domu w dobie pandemii koronawirusa