prof. UAM dr hab. Sławomir Pawłowski

Doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji na Wydziale Prawa i Administracji UAM, autor ponad 50 publikacji z zakresu prawa administracyjnego specjalizujący się w problematyce zawodów zaufania publicznego, samorządów zawodowych oraz szeroko rozumianym prawie wywłaszczeniowym.

Redaktor serwisu: procesinwestycyjny.pl 

Brak wpisów