03.04.2020

Opuszczenie domu w dobie pandemii koronawirusa

Z tego alertu dowiesz się o nowych ograniczeniach w przemieszczaniu się i przebywaniu w miejscach publicznych.

STAN FAKTYCZNY

Sytuacja związana z pandemią SARS-Cov-2 rozwija się bardzo dynamicznie. W dniu 08 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i wprowadzanych przez nią zmianach w innych aktach prawnych. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca br. na terenie Polski ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego. W związku z pandemią koronawirusa w całej Polsce pozostają zamknięte placówki oświatowe; szkoły, uczelnie i instytucje kultury. Ograniczone jest działanie sądów i urzędów. Z kolei w dniu 20 marca 2020 r. wprowadzono stan epidemii.

ZAGADNIENIA OGÓLNE

By zatrzymać pandemię, Rząd RP zdecydował się na podjęcie radykalnych kroków. W dniu 31 marca 2020 r. zostało ogłoszone Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Na jego mocy życie wielu obywateli zmieni się jeszcze bardziej. Wprowadza ono bowiem daleko idące ograniczenia w życiu publicznym.

OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ

Zgodnie z nowym Rozporządzeniem Rady Ministrów, przemieszczać możemy się jedynie w przypadku:

  1. dojazdu do i z pracy,
  2. wolontariatu na rzecz walki z COVID-19,
  3. załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego,
  4. wykonywania czynności związanych z realizacją zadań określonych w ustawie – Prawo łowieckie i ustawie o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz zakupu towarów i usług z nimi związanych.

Gdy mowa o wolontariacie na rzecz walki z koronawirusem, należy przyjąć, że chodzi o pomoc osobom przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, ponieważ znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka, np. z uwagi na starszy wiek lub choroby współistniejące. Natomiast pod pojęciem „załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego” kryją się z pewnością potrzebne zakupy, konieczność wykupienia leków, wizyta u lekarza, czy opieka nad bliskimi. Celem rozporządzenia jest maksymalne ograniczenie wychodzenia z domu.

MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY PIESZYMI – 2 METRY

Duże kontrowersje budzi przepis, nakazujący zachowanie w miejscach publicznych odległości min. 2 metrów między pieszymi. Obowiązek ten dotyczy także rodzin i bliskich. Do tej pory dozwolone było wspólne przemieszczanie się maksymalnie 2 osób, pod warunkiem, że były one rodziną bądź wspólnie zamieszkiwały. Obecnie nawet małżeństwa czy inne wspólnie zamieszkujące osoby po ulicach muszą poruszać się z zachowaniem między sobą odległości co najmniej dwóch metrów. Wyjątek stanowią jedynie sytuacje wspólnego przemieszczania się:

  1. rodziców z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku życia) oraz
  2. opiekunów z osobami niepełnosprawnymi.

Nakaz ten dla wielu wydaje się być kuriozalny. Oznacza on mniej więcej tyle, że osoby wspólnie zamieszkujące mogą razem spędzać czas w domu, natomiast już po wyjściu z niego muszą odsunąć się od siebie na 2 metry.

Najprawdopodobniej intencją rządu było w tym przypadku zminimalizowanie wspólnych spacerów całych rodzin. Chodzi o to, by wyjścia z domu (poza dwoma wyjątkami wskazanymi wyżej) odbywały się raczej pojedynczo.

ZAKAZ WYCHODZENIA NA ULICĘ OSÓB PONIŻEJ 18. ROKU ŻYCIA BEZ OPIEKI DOROSŁEGO

Rząd zdecydował się zakazać niepełnoletnim wychodzenia z domu. Od tej pory mogą oni chodzić po ulicach jedynie w obecności rodzica, opiekuna prawnego lub innej dorosłej osoby – pamiętajmy przy tym o obowiązku zachowania 2 metrów odległości! Nawet wyjście nastolatka z rodzicem, opiekunem czy inną osobą dorosłą musi jednak być uzasadnione okolicznościami takimi jak:

  1. dojazd do i z pracy,
  2. wolontariat na rzecz walki z COVID-19,
  3. załatwianie spraw niezbędnych do życia codziennego.

SPACERY NIE SĄ CAŁKOWICIE ZAKAZANE

Na podstawie wskazanych regulacji należałoby więc przyjąć, że zwykła chęć przespacerowania się nie jest wystarczającą przesłanką, by opuścić dom w czasie pandemii. Czy aby na pewno?

Należy przyjąć, że spacer z psem zalicza się do niezbędnych czynności życia codziennego i na tej podstawie jest dozwolony. Za niezbędną czynność życia codziennego można także uznać krótki codzienny spacer jako jeden z środków zachowania higieny psychicznej. Nie należy jednak zapominać o zachowaniu odległości min. 2 metrów, jeśli decydujemy się na spacer w towarzystwie osoby zamieszkującej z nami. Trzeba także pamiętać, że w niektórych miejscach nie wolno się przemieszczać. Do takich miejsc zalicza się parki, zieleńce, promenady, plaże, bulwary oraz ogrody botaniczne czy zoologiczne. Jak łatwo zauważyć, są to punkty, w których zwykle gromadziło się najwięcej osób, co z kolei zwiększało ryzyko zakażenia. Pamiętajmy również, że nie można obecnie korzystać z rowerów miejskich. Wolno natomiast korzystać z własnych rowerów, chociażby w celu dojazdu do sklepu czy pracy.

Minister Zdrowia wskazał, by nie wykorzystywać pozostawionych możliwości jako okazji do uprawiania wyczynowo sportu. Zgodnie z jego słowami, dozwolony jest krótki spacer w celu przewietrzenia się. Natomiast możliwość uprawiania joggingu czy wybierania się na wyprawy rowerowe należy uznać za dyskusyjne.

KWARANTANNA

Obowiązek przebywania na kwarantannie do tej pory dotyczył osób, które wracały z zagranicy lub miały kontakt z osobami zakażonymi. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. wprowadza także obowiązek kwarantanny dla osób wspólnie zamieszkujących z osobami przebywającymi na kwarantannie.

Takie osoby muszą stosować się do bezwzględnego zakazu opuszczania domu. Przed 14 dni nie mogą wychodzić z domu pod żadnym warunkiem, nawet na spacer z psem, do sklepu, apteki czy do lekarza.

KARY

Nie opłaca się naruszać wprowadzonych przez Rząd regulacji. Kara za naruszenie ograniczeń w przemieszczaniu się może bowiem wynieść od 5 do nawet 30 tys. zł. Kary w każdym przypadku nakładane są z uwzględnieniem okoliczności danej sytuacji i stopnia naruszenia.

ZAPEWNIAMY POMOC

W razie pojawienia się u Państwa wątpliwości związanych z kwestią opuszczania miejsc zamieszkania w okresie pandemii koronawirusa (COVID-19), zachęcamy do kontaktu z Kancelarią FILIPIAK BABICZ LEGAL Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu lub bezpośrednio z prawnikiem prowadzącym Państwa sprawę.

Zobacz także:
08.02.2021

Podcast odc. 004: Jak zarządzać pracownikami w kryzysie? Aspekty prawne i psychologiczne

14.10.2020

PRZEWODNIK po kontrolach związanych z pomocami antykryzysowymi

16.06.2020

Dofinansowanie z programu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

01.06.2020

Tarcza antykryzysowa 3.0. – dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przez podmioty posiadające tytuł prawny do zabytku o statusie pomnika historii lub zabytku wpisanego na listę dziedzictwa światowego

01.06.2020

Tarcza antykryzysowa 3.0

01.06.2020

Pomoc publiczna dla przedsiębiorców na podstawie ustawy antykryzysowej a pomoc publiczna otrzymywana z innych źródeł