08.04.2020

Rozwiązania podatkowe w Tarczy Antykryzysowej

 

Niestety, rozwiązania mające ulżyć przedsiębiorcom w obszarze podatków w przyjętej ustawie pomocowej są daleko niewystarczające i w większej części skupiają się na niewielkim odsunięciu w czasie kilku terminów.

 

. A .
Jakie terminy ulegają przesunięciu?

KLUCZOWE:

 • Zeznanie roczne w podatku CIT oraz PIT – przesunięto oba terminy do 31 maja 2020 r.
 • Sprawozdanie finansoweprzesunięto terminy na sporządzenie = do 30 czerwca 2020 r.; na zatwierdzenie = do 30 września 2020 r.; na złożenie do KRS = do 15 października 2020 r. (wskazane wyżej są o miesiąc krótsze dla spółek nadzorowanych przez KNF.

ALE: rozporządzenie przesuwające te terminy weszło w życie po 31 marca, czyli po upływie dotychczasowego terminu na sporządzenie sprawozdania.

 • Zaliczki na podatek PIT i CIT za marzec, kwiecień i maj – przesunięto termin do 20 lipca 2020 r.

ALE: tylko, o ile ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 oraz przychody z danego miesiąca spadły o 50% wobec 2019 r.

 • Zaliczki na podatek PIT od wynagrodzeń pobranych w marcu i kwietniu 2020 r. (czyli płatne w kwietniu i maju) – przesunięto termin do 1 czerwca 2020 r.

ALE: tylko, o ile ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19

UWAGA: ustawa pomocowa zwolniła z pobierania opłaty prolongacyjnej za odroczenie płatności podatku lub jego rozłożenie na raty. Rekomendowane jest więc składanie takich indywidualnych wniosków, także w sytuacji niespełniania powyższych warunków i/lub w zakresie innych podatków (zwłaszcza VAT), w sytuacji przedsiębiorstwa odczuwającego skutki COVID-19 lub przewidującego takie negatywne konsekwencje.

MNIEJ ISTOTNE:

 • Podatek od przychodów z nieruchomości komercyjnych – za okres od marca do maja 2020 r. – płatny do dnia 20 lipca 2020 r. (pod warunkiem – poniżej).
 • Zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek spoza tzw. białej listy podatników VAT – termin wydłużony z 3 do 14 dni od dnia zlecenia przelewu
 • Złożenie informacji ORD-U oraz informacji IFT-2/R – do 31 maj 2020 r.
 • Złożenie informacji o cenach transferowych (TP-R) – do 30 września 2020 r. (o ile rok podatkowy rozpoczął się i zakończył w 2019 r.).
 • Deklaracja JPK_VDEK dla dużych przedsiębiorców – odsunięta do 1 lipca 2020 r.
 • Nowa matryca stawek VAT – odsunięta do 1 lipca 2020 r.
 • Stosowania przepisów o podatku od sprzedaży detalicznej – odsunięte do 1 stycznia 2021 r.
 • Raportowanie schematów podatkowych – odsunięte do dnia odwołania stanu epidemii i/lub zagrożenia epidemicznego, ale nie dłużej niż do 30 czerwca 2020 r.

 

. B .
Jakie inne rozwiązania podatkowe przewidziano?

Rozliczanie straty z 2020 r. wstecz (z dochodem z 2019 r.)

 • Jeśli w 2020 r. powstaną w firmie straty to zamiast rozliczać je w przód (z dochodami z lat następnych, będzie można jednorazowo rozliczyć je poprzez korektę deklaracji za 2019 r.
 • Limit odliczenia straty w ten sposób to 5 mln zł.

UWAGA: taka możliwość wystąpi dopiero po zamknięciu roku 2020 (czyli w roku 2021 lub w przypadku odpowiedniego przekształcenia formy prawnej lub zamknięcia firmy, w określonych okolicznościach) – i tylko wtedy, gdy przychody w 2020 r. będą o 50% niższe niż w 2019 r.

Podatek od nieruchomości

 • Ustawa upoważniła Rady Gmin do zmniejszania podatku od nieruchomości za część 2020 r. w całości lub części wobec grup przedsiębiorców albo wydłużenia terminów jego zapłaty (w limitach wskazanych w ustawie);
 • Ustawa wskazała gminom tylko jeden – nieokreślony – warunek, tj. takie ułatwienia mogą być wprowadzone wobec przedsiębiorców których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z COVID-19;

UWAGA: co można zrobić, to dowiedzieć się w swojej gminie, jaką decyzję zamierza podjąć w tym temacie i ewentualnie składać pisma/wnioski by wykazać potrzebę podjęcia przez gminę takich uchwał.

Ulga na długi

 • Dłużnicy nie muszą oni po upływie 90 dni zwiększać swojego dochodu podatkowego o kwotę niezapłaconego długu.

UWAGA: uprawnienie dotyczy tylko podatników, których przychody w danym okresie rozliczeniowym spadły o co najmniej 50 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2019 r.

 • Dodatkowo, podatnicy CIT, których rok podatkowy kończy się przed 1 października 2020 r., nie muszą także powiększać dochodu o niezapłacone długi z chwilą złożenia zeznania rocznego – zamiast tego zrobią to przy rozliczaniu pierwszej zaliczki za 2021 r.

Ulgi dla podmiotów walczących z COVID-19

 • Zwolnienie darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19 – nawet do 200%;
 • Możliwość jednorazowej amortyzacji środków trwałych nabytych w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
 • Ułatwienia w rozliczaniu ulgi B+R oraz rozliczaniu IP BOX (tj. możliwość ich rozliczania już w trakcie roku) dla podmiotów pracujących nad produktami niezbędnymi do przeciwdziałania COVID-19.

Inne rozwiązania

 • Mali podatnicy mogą zrezygnować z uproszczonych zaliczek na PIT/CIT (o ile ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19).
 • Zwiększono limity niektórych zwolnień w podatku PIT związanych z otrzymywanymi zapomogami i rekompensatami.

ZAPEWNIAMY POMOC

Na wszelkie Państwa pytania dotyczące Tarczy Antykryzysowej odpowiedzą̨ prawnicy FILIPIAK BABICZ LEGAL Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu.

Zobacz także:
08.02.2021

Podcast odc. 004: Jak zarządzać pracownikami w kryzysie? Aspekty prawne i psychologiczne

10.12.2020

Obowiązek beneficjenta do potwierdzenia umowy subwencji PFR

14.10.2020

PRZEWODNIK po kontrolach związanych z pomocami antykryzysowymi

16.06.2020

Dofinansowanie z programu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

01.06.2020

Tarcza antykryzysowa 3.0. – dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przez podmioty posiadające tytuł prawny do zabytku o statusie pomnika historii lub zabytku wpisanego na listę dziedzictwa światowego

01.06.2020

Tarcza antykryzysowa 3.0