23.06.2021

adw. dr Patryk Filipiak o upadłościach konsumenckich

Eksperci obserwują systematyczny wzrost liczby ogłaszanych upadłości konsumenckich. Według prognoz pod koniec roku 2021 roku zostanie ogłoszonych ok. 20 tysięcy tego rodzaju bankructw. Wskazuje się kilka przyczyn takiego stanu rzeczy. O tych przyczynach oraz o istotnych szczegółach dotyczących upadłości konsumenckich opowiedział adw. dr Patryk Filipiak.

Za­pra­sza­my do za­po­zna­nia się z ca­łym ar­ty­ku­łem do­stęp­nym pod lin­kiem: https://www.prawo.pl/biznes/upadlosc-konsumencka-kolem-ratunkowym-dla-bylych-przedsiebiorcow,508972.html

 

Zobacz także:
20.05.2021

O repertuarze fraudacyjnych działań dłużników dla BS.net.pl

29.04.2021

P. Turski i P. Musiałkiewicz o wartości przedmiotu sporu dla BS.net.pl

21.04.2021

P. Turski o zmianach w zakresie opłat od pozwu ze skargi pauliańskiej dla BS.net.pl

08.04.2021

P. Filipiak o zmianach w zakresie uproszczonej restrukturyzacji

06.04.2021

P. Filipiak i A. Michalska o popularności uproszczonej restrukturyzacji

06.04.2021

M. Rosler-Borakiewicz o ochronie sygnalistów