21.04.2021

P. Turski o zmianach w zakresie opłat od pozwu ze skargi pauliańskiej dla BS.net.pl

Do polskich sądów wpływa corocznie 2 tysiące spraw ze skargi pauliańskiej. To niewiele biorąc pod uwagę liczbę bezskutecznych egzekucji, którą szacuje się w milionach.

Dysproporcja pomiędzy tymi liczbami skłania do zastanowienia. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest kilka, ale istotną przeszkodą są wysokie opłaty od pozwu ze skargi pauliańskiej. Poczyniono już stosowne kroki zmierzające do zmian w zakresie tych opłat. Szerzej ten problem przedstawił adw. Piotr Turski.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z treścią kolejnego artykułu opublikowanego na portalu bankowości spółdzielczej BS.net.pl: https://bs.net.pl/zmiany-w-zakresie-oplat-od-pozwu-ze-skargi-paulianskiej/

Zobacz także:
23.06.2021

adw. dr Patryk Filipiak o upadłościach konsumenckich

20.05.2021

O repertuarze fraudacyjnych działań dłużników dla BS.net.pl

29.04.2021

P. Turski i P. Musiałkiewicz o wartości przedmiotu sporu dla BS.net.pl

08.04.2021

P. Filipiak o zmianach w zakresie uproszczonej restrukturyzacji

06.04.2021

P. Filipiak i A. Michalska o popularności uproszczonej restrukturyzacji

06.04.2021

M. Rosler-Borakiewicz o ochronie sygnalistów