adw. dr Łukasz Pilarczyk

Specjalizuje się w prawie karnym i karnym skarbowym oraz prawie i postępowaniu administracyjnym. W ramach swojej praktyki zajmował się m.in. prowadzeniem spraw karnych, w szczególności w zakresie prawa karnego gospodarczego i prawa karnego skarbowego oraz obsługą prawną projektów z zakresu audytu prawnego nieruchomości i prawa budowlanego.

W latach 2014-2018 doktorant w Katedrze Prawa Karnego na WPiA UAM, gdzie pod opieką naukową profesora Roberta Zawłockiego w 2018 roku obronił rozprawę doktorską pod tytułem „Obowiązek naprawienia szkody w prawie karnym”.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UAM. Obronił na ocenę celującą pracę magisterską z zakresu prawa karnego materialnego dotyczącą przestępstw indywidualnych.

Autor w serwisach:


18.04.2020

Prawnokarna analiza karalności za jogging podczas stanu epidemii

27.03.2020

Dozór policyjny a stan epidemii