apl. radc. Jowita Jankowska

Aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców w Poznaniu. Absolwentka prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W swojej praktyce zawodowej skupia się przede wszystkim na zagadnieniach związanych ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji oraz z prawem autorskim, w szczególności w aspekcie nowych technologii.


16.04.2020

Branża turystyczna oraz rozrywkowo-usługowa w obliczu pandemii koronawirusa

10.04.2020

Koronawirus – co z opłatami za zamknięte przedszkola i żłobki?