Natalia Mielewczyk

Studentka IV roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Seminarzystka prof. Zawłockiego, pod kierownictwem którego przygotowuje pracę magisterską z prawa karnego.

Jej zainteresowana skupiają się wokół szeroko pojętego prawa karnego, kryminalistyki oraz prawa cywilnego, w szczególności prawa rodzinnego i spadkowego.
Posługuje się językiem angielskim.

W kancelarii wspiera dział prawa cywilnego.


17.04.2020

Obowiązki sklepów w czasie pandemii koronawirusa

03.04.2020

Opuszczenie domu w dobie pandemii koronawirusa