01.04.2021

O pozycji wierzyciela rzeczowego w świetle dyrektywy unijnej

W najnowszym numerze kwartalnika Doradca Restrukturyzacyjny (nr 23; 1/2021) ukazał się artykuł „Pozycja wierzyciela rzeczowego w postępowaniu restrukturyzacyjnym z uwzględnieniem postanowień Dyrektywy w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej”.

Artykuł powstał na kanwie badań przeprowadzonych przez zespół ekspertów z FILIPIAK BABICZ LEGAL: adw. dr Patryk Filipiak, apl. radc. Piotr Kempiński i Hubert Zieliński oraz CMT Advisory: prof. UEP dr hab. Maciej Stradomski i dr Przemysław Grobelny.

 

Zobacz także:
21.04.2021

P. Turski o zmianach w zakresie opłat od pozwu ze skargi pauliańskiej dla BS.net.pl

08.04.2021

P. Filipiak o zmianach w zakresie uproszczonej restrukturyzacji

06.04.2021

P. Filipiak i A. Michalska o popularności uproszczonej restrukturyzacji

06.04.2021

M. Rosler-Borakiewicz o ochronie sygnalistów

02.04.2021

Ł. Pilarczyk i M. Barłog o nowelizacji kodeksu spółek handlowych

15.03.2021

Patryk Filipiak dla Pulsu Biznesu o powodach niewielkiego zainteresowania hoteli uproszczoną restrukturyzacją