10.08.2021

Tarcza Finansowa – zaniechanie poboru podatku?

W odniesieniu do poprzedniego wpisu w temacie opodatkowania subwencji finansowej otrzymanej w ramach programu – Tarczy Finansowej PFR 1.0, w związku z wydaniem przez Ministra Finansów rozporządzenia ws. zaniechania poboru podatku, kierujemy do Państwa wiadomość aktualizującą. W naszej ocenie owo rozporządzenie nie odpowiada wystarczająco na komunikowane wątpliwości co do kwalifikacji prawnej subwencji finansowej, a tym samym – związane z tym ryzyka, wobec czego rekomendacja Kancelarii co do konieczności zabezpieczenia interesu beneficjenta programu pozostaje aktualna.

  1. Tak jak wskazywaliśmy, zapowiedzi medialne rządu odnosiły się do zapewnienia przedsiębiorcom neutralności podatkowej subwencji finansowych otrzymanych w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0; przy czym przewijały się rożne pomysły na osiągnięcie tego celu, z których ostatecznie wybrane zostało zaniechanie poboru podatku.
  2. 16 maja 2021 r. zostało wydane rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej „w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji finansowej lub finansowania preferencyjnego udzielonych przez Polski Fundusz Rozwoju.”
  3. Wskazane rozporządzenie, choć z założenia ma zamknąć temat opodatkowania otrzymanej pomocy, powiela błędy wskazane przez nas już wcześniej, tj. w zakresie klasyfikacji uzyskanego wsparcia i momentu powstania przychodu, a tym samym potwierdza istnienie ryzyka podatkowego wskazanego przez nas w poprzedniej wiadomości e-mail. W wyniku beneficjent programu mógłby zostać do zapłaty zaległego podatku wraz z narosłymi odsetkami.
  4. Zgodnie bowiem z § 2 omawianego rozporządzenia ma ono zastosowanie wyłącznie do „dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.” Jak natomiast wyjaśnialiśmy w poprzedniej wiadomości e-mail, pozostaje kontrowersyjne, czy beneficjent uzyskał dochód (przychód) w tym okresie, a nie wcześniej – w momencie uzyskania subwencji finansowej.
  5. Tym samym zaniechanie poboru podatku będzie skuteczne wyłącznie, o ile utrzymane zostanie obecne stanowisko organów podatkowych, traktujące subwencję finansową jako pożyczkę – co pozostaje, w ocenie Kancelarii, podejściem korzystnym dla podatnika, jednak błędnym. Tylko bowiem przy traktowaniu pomocy PFR jako pożyczki, przychód z tytułu jej otrzymania i umorzenia powstawałby dopiero w chwili jej umorzenia (zasadniczo po 1 czerwca tego roku). W przypadku, gdyby organy w przyszłości zmieniły podejście, a tym samym uznały, ze przychód powstał wcześniej – wskazane rozporządzenie, choć dalej w mocy, nie objęłoby go.

Przykład ryzyka, które może wystąpić:

Kwota uzyskanej subwencji Zagrożona część subwencji (nawet 75%) Podatek dochodowy (19%) Odsetki za 5 lat (8% x 5) Ryzyko
1,5 mln zł 1.125.000 zł 213.750 zł 85.500 zł 299 tys. zł Czyli prawie 20% otrzymanej kwoty
216 tys. zł 162.000 zł 30.780 zł 12.312 zł 43 tys. zł
  1. Co równie istotne i wskazujące na zasadność podnoszonych przez nas ryzyk, niepokój budzi ograniczenie czasowe wydanego rozporządzenia, gdyż standardem legislacyjnym przy zaniechaniu poboru podatku jest precyzyjne określenie źródła przychodu wyłączonego z poboru. Trudno powiedzieć, dlaczego tym razem posłużono się inną metodą określenia zwolnienia.
  2. Istotne pozostaje zatem zabezpieczenie, by obecna linia interpretacyjna organów podatkowych była stosowana wobec Państwa tak teraz, jak i w przyszłości, niezależnie od jej ewentualnych zmian. To zagwarantuje Państwu albo interpretacja indywidulana, albo dokument tzw. utrwalonej praktyki interpretacyjnej.
  3. Tym samym ponawiamy i wzmacniamy naszą rekomendację oraz ofertę wsparcia w tym zakresie przedstawione w poprzednim wpisie.

Rozmawiajmy o bezpiecznych rozwiązaniach

Wspólnie z zespołem Filipiak Babicz Legal trzymamy rękę na pulsie. Przygotowujemy przedsiębiorców do kontroli dofinansowań z tarcz pomocowych. Weryfikujemy dokumentację i ograniczamy ryzyka związane z przyznanym dofinansowaniem. Przygotowujemy opinie i wnioski do urzędów, w tym o interpretację podatkową.

Zobacz także:
06.08.2021

Rozliczenie dofinansowania z tarcz pomocowych – kontrole, spór z PFR. Perspektywa dla przedsiębiorców.

10.12.2020

Obowiązek beneficjenta do potwierdzenia umowy subwencji PFR

16.06.2020

Dofinansowanie z programu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

01.06.2020

Tarcza antykryzysowa 3.0. – dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przez podmioty posiadające tytuł prawny do zabytku o statusie pomnika historii lub zabytku wpisanego na listę dziedzictwa światowego

01.06.2020

Tarcza antykryzysowa 3.0