adw. dr Lucyna Staniszewska

Specjalizuje się w sprawach administracyjnych, szeroko pojętym prawie zagospodarowania przestrzeni, a także w prawie cywilnym zwłaszcza w zakresie postępowań odszkodowawczych oraz we wszelkiego rodzaju sprawach cywilnych majątkowych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw podatkowych i karno-skarbowych.

Ponadto podejmuje liczną działalność naukową i dydaktyczną. Była czynnym uczestnikiem kilkunastu konferencji naukowych poświęconych prawu administracyjnemu.  Stale współpracuje z kwartalnikiem naukowym Studia Prawa Publicznego. Publikuje na łamach znanych i cenionych periodyków naukowych, takich jak: Państwo i Prawo, Monitor Prawniczy. Od czterech lat stale podejmuje się opieki nad Studencką Uniwersytecką Poradnią Prawną działającą przy Uniwersytecie im. A. Mickiewicza świadczącą pomoc prawną osobom potrzebującym. Prowadzi zajęcia z prawa administracyjnego dla studentów prawa, jak i administracji.

Ukończyła stacjonarne studia prawnicze oraz administracyjne na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, każde z oceną bardzo dobrą

Ukończyła aplikację adwokacką przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej. Obecnie jest jej członkiem.

Zakończyła stacjonarne studia doktoranckie na kierunku prawo. Obroniła pracę doktorską.


21.12.2020

ALERT PRAWNY: Dotacje dla przedsiębiorców, dotacje branżowe, zapowiedź II rundy subwencji

10.12.2020

Obowiązek beneficjenta do potwierdzenia umowy subwencji PFR

14.10.2020

PRZEWODNIK po kontrolach związanych z pomocami antykryzysowymi

11.05.2020

Ograniczenie świadczenia pracy w wielu miejscach przez pracowników podmiotów medycznych

30.03.2020

Nowe potencjalne obowiązki publicznoprawne przedsiębiorców w związku z epidemią koronawirusa na podstawie specustawy o Koronawirusie