21.12.2020

ALERT PRAWNY: Dotacje dla przedsiębiorców, dotacje branżowe, zapowiedź II rundy subwencji

Przedsiębiorco, z tego alertu dowiesz się o dotacjach skierowanych do ogółu przedsiębiorców oraz dotacjach branżowych, w tym o zapowiedzi drugiej rundy subwencji finansowych z Tarczy Finansowej 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju.

Alert obejmuje przedstawienie następujących pomocy:

 1. Bezzwrotne dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
 2. Bezzwrotne branżowe dofinansowanie 2000 PLN na pracownika;
 3. Dodatkowe świadczenie postojowe dla wybranych branż z art. 15zs1;
 4. Dodatkowe świadczenie postojowe dla wybranych branż z art. 15zs2;
 5. Dodatkowe świadczenie postojowe dla zleceniobiorców z art. 15zs3;
 6. Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy;
 7. Zwolnienie z opłacania składek ZUS dla wybranych branż za okres lipiec – wrzesień;
 8. Zwolnienie z opłacania składek ZUS dla wybranych branż za miesiąc listopad;
 9. Zwolnienie z opłacania składek ZUS dla zleceniobiorców za okres styczeń – kwiecień 2021 roku;
 10. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników od starosty;
 11. Dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez samozatrudnionych od starosty;
 12. Pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy;
 13. Projekt Branżowej Tarczy Finansowej 2.0.

 

ALERT BRANŻOWA TARCZA ANTYKRYZYSOWA

Zobacz także:
10.03.2021

Podcast odc. 005: Nowe prawo holdingowe – armagedon czy wyważony kompromis?

02.02.2021

ALERT: Tarcza antykryzysowa 7.0 – branża hotelarska

12.01.2021

Nowe obowiązki spółki jawnej na gruncie CIT

02.11.2020

ALERT PRAWNY: Projekt „Branżowej” Tarczy Antykryzysowej 6.0

16.06.2020

Dofinansowanie z programu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

01.06.2020

Tarcza antykryzysowa 3.0. – dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przez podmioty posiadające tytuł prawny do zabytku o statusie pomnika historii lub zabytku wpisanego na listę dziedzictwa światowego