01.06.2023

Dokumentacja cen transferowych – im wcześniej, tym lepiej 

Nie ulega wątpliwości, że obowiązki związane z cenami transferowymi istotnie zwiększyły swój zakres w ostatnich latach. Nie zmienia tego również fakt, że lata 2022-2023 przyniosły względny spokój w tym obszarze, wynikający z braku istotnych zmian przepisów. 

Co również istotne, organy podatkowe opierając się na gromadzonych danych (w tym przede wszystkim w ramach formularzy TPR) coraz lepiej typują podmioty do kontroli z zakresu cen transferowych. Potwierdzają to ogólne statystki wykrywalności nieprawidłowości w obszarze podatków. 

Wskazane fakty powodują, że podatnicy realizujący transakcje z podmiotami powiązanymi powinni w pierwszej kolejności skupić się na prawidłowym i terminowym wypełnieniu obowiązków dokumentacyjnych. 

Krótsze terminy 

W ostatnich trzech latach (dokumentacja za lata 2019-2021) Ministerstwo Finansów w związku z pandemią COVID-19 szło podatnikom na rękę i każdorazowo przedłużało o 3 miesiące (lub do 30 września danego roku) terminy na sporządzenie dokumentacji oraz złożenie oświadczenia i formularza TPR za rok poprzedni. 

Aktualnie nie jest znane podejście Ministerstwa Finansów co do ewentualnego przedłużenia terminów na sporządzenie dokumentacji cen transferowych za rok 2022, jednak przewiduje się, że takie przedłużenie nie będzie miało miejsca. 

Wskazuje na to chociażby brak informacji o przedłużeniu terminów w cenach transferowych w ramach projektu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2023 r., który przedłuża przede wszystkim termin na złożenie zeznania podatkowego i zapłatę CIT za rok 2022 – historycznie zarówno terminy dot. CIT, jak i cen transferowych były przedłużane w drodze jednego rozporządzenia. 

Co za tym idzie, w tym roku podatnicy mogą być zobowiązani do sporządzenia dokumentacji cen transferowych już zgodnie z terminami wynikającymi z przepisów ustaw, czyli do końca października. 

Z kolei czas na złożenie formularza TPR (i oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji) będzie upływał z końcem listopada. 

Dłuższe formularze 

Patrząc z kolei na rozmiar obowiązków warto zwrócić uwagę na formularz TPR, który rokrocznie ulega ciągłym zmianom, a który stanowi „pigułkę” informacji o transakcjach realizowanych z podmiotami powiązanymi. 

Do transakcji realizowanych w 2022 r. zastosowanie będzie miało nowe rozporządzenie odnoszące się do wspomnianego formularza, zatem rekomendowana jest wzmożona czujność po stronie podatników w stosunku do prezentacji danych. 

Prawidłowe przedstawienie transakcji (zgodnie ze sporządzoną dokumentacją lokalną) jest tak naprawdę kluczowe z perspektywy podatnika. To głównie na bazie otrzymanego formularza TPR organy podatkowe typują podmioty do przyszłych kontroli. 

Czasu coraz mniej 

Podejście do dokumentacji cen transferowych stanowi zagadnienie, które co roku przysparza sporej ilości pracy po stronie działów księgowych / podatkowych, tym bardziej jeśli temat ten nie został poprawnie przeanalizowany i uporządkowany we wcześniejszych latach. 

Nawet jeśli osoby zarządzające tematem cen transferowych w grupie kapitałowej uznają to zagadnienie za „odhaczone”, należy regularnie weryfikować zakres transakcji oraz ich rynkowość. 

Tym samym, do przygotowania lub aktualizacji dokumentacji za rok 2022 warto przystąpić możliwie jak najwcześniej, aby nie dopuścić do sytuacji, w której wskutek pośpiechu dokumentacja lub formularz TPR będą zawierać błędy. 

Zarówno w wypełnieniu obowiązków w zakresie cen transferowych za rok 2022, jak również w przeglądzie dokumentacji za lata poprzednie, jako FB Tax możemy Państwa odpowiednio wesprzeć i zaoszczędzić czas, który musieliby Państwo przeznaczyć na to zagadnienie. 

Zapraszamy na niezobowiązujące konsultacje dotyczące cen transferowych – zostaw nam swoje dane, a my skontaktujemy się z Tobą w celu umówienia dogodnego terminu spotkania:

Zobacz także:
20.04.2023

Fundacja rodzinna – czy opłacalna podatkowo?

24.03.2023

Fundacja rodzinna – nowy instrument planowania sukcesji biznesu

08.02.2021

Podcast odc. 004: Jak zarządzać pracownikami w kryzysie? Aspekty prawne i psychologiczne

14.10.2020

PRZEWODNIK po kontrolach związanych z pomocami antykryzysowymi

16.06.2020

Dofinansowanie z programu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

01.06.2020

Tarcza antykryzysowa 3.0. – dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przez podmioty posiadające tytuł prawny do zabytku o statusie pomnika historii lub zabytku wpisanego na listę dziedzictwa światowego