12.01.2021

Nowe obowiązki spółki jawnej na gruncie CIT

Nowe obowiązki podatkowe mogą dotknąć spółki jawne mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne, w związku z wprowadzeniem nowych obowiązków w drodze ustawy z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (dalej jako: „Nowelizacja CIT”)

Nowelizacja CIT rozszerza katalog podmiotów, które począwszy od 2021 roku objęte zostaną obowiązkiem podatkowym na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych.

Podwójne opodatkowanie może dotyczyć tych spółek, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne, jeżeli do dnia 31 stycznia 2021 r. spółki te nie spełnią obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 lit. a tiret drugie Nowelizacji CIT.

Z przygotowanego przez nas alertu dowiesz się co zrobić aby spółka jawna uchroniła się przed podwójnym opodatkowaniem. Przeczytaj alert i prześlij go dalej do przedsiębiorców, którzy mogą potrzebować tych informacji.

O podwójnym opodatkowaniu spółki komandytowej i spółki jawnej rozmawiamy z radcą prawnym Mateuszem Brodnickim partnerem zarządzającym Filipiak Babicz Legal oraz z doradcą podatkowym Mateuszem Kamińskim w 3 odcinku Podcastu Prawo Działa: „Podwójne opodatkowanie spółki komandytowej i spółki jawnej – co, jak, za ile?”

Zobacz także:
10.03.2021

Podcast odc. 005: Nowe prawo holdingowe – armagedon czy wyważony kompromis?

02.02.2021

ALERT: Tarcza antykryzysowa 7.0 – branża hotelarska

21.12.2020

ALERT PRAWNY: Dotacje dla przedsiębiorców, dotacje branżowe, zapowiedź II rundy subwencji

02.11.2020

ALERT PRAWNY: Projekt „Branżowej” Tarczy Antykryzysowej 6.0

16.06.2020

Dofinansowanie z programu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

01.06.2020

Tarcza antykryzysowa 3.0. – dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przez podmioty posiadające tytuł prawny do zabytku o statusie pomnika historii lub zabytku wpisanego na listę dziedzictwa światowego