apl. radc. Jakub Jankowiak

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwent Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (praca dyplomowa z zakresu prawa obligacji) oraz Finansów i Rachunkowości Biznesu w ramach specjalizacji Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (praca dyplomowa dotycząca opodatkowania przychodu z działalności gospodarczej osób fizycznych).

Specjalizuje się w prawie handlowym oraz prawie zobowiązań.


06.08.2021

Rozliczenie dofinansowania z tarcz pomocowych – kontrole, spór z PFR. Perspektywa dla przedsiębiorców.

02.02.2021

ALERT: Tarcza antykryzysowa 7.0 – branża hotelarska

12.01.2021

Nowe obowiązki spółki jawnej na gruncie CIT

21.12.2020

ALERT PRAWNY: Dotacje dla przedsiębiorców, dotacje branżowe, zapowiedź II rundy subwencji

10.12.2020

Obowiązek beneficjenta do potwierdzenia umowy subwencji PFR

14.10.2020

PRZEWODNIK po kontrolach związanych z pomocami antykryzysowymi

16.06.2020

Dofinansowanie z programu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Manual - jednorazowa pożyczka
20.04.2020

Jednorazowa pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy