02.02.2021

ALERT: Tarcza antykryzysowa 7.0 – branża hotelarska

Alert zawiera skrótowe przedstawienie instrumentów pomocy publicznej dedykowanych przedsiębiorcom z branż szczególnie poszkodowanych przez COVID-19 (tzw. Tarcza antykryzysowa 7.0).

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 („rozporządzenie”) dostosowano obecne instrumenty pomocowe do sytuacji, w jakiej znalazły się poszkodowane branże. Rozporządzenie wprowadza dwie kluczowe zmiany:

 • wydłużenie terminów na składanie wniosków o dofinansowania lub zwolnienia;
 • rozszerzenie pomocy w szczególności o 6 kodów PKD z obszaru branży hotelarskiej i turystycznej, tj.:
  • 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
  • 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
  • 55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe;
  • 79.11.A Działalność agentów turystycznych;
  • 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki;
  • 52.23.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy.

Z przy­go­to­wa­ne­go przez nas aler­tu dowiesz się o szczegółach tzw. Tarczy antykryzysowej 7.0. Prze­czy­taj alert i prze­ślij go da­lej do przed­się­bior­ców, któ­rzy mo­gą po­trze­bo­wać tych in­for­ma­cji.

 

Zapraszamy na spotkanie on-line organizowane przez serwis MojeKomferencje.pl razem z FILIPIAK BABICZ LEGAL i Polską Izbą Hotelarzy: PokonajMY kryzys – jak wygrać z pandemią w branży hotelarskiej?

Agenda: W trakcie spotkania przedstawione zostaną formy wsparcia finansowego oferowane hotelarzom w ramach Tarczy Finansowej 2.0 PFR, korzyści wynikające z otwarcia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego przez hotele oraz zagadnienia związane z roszczeniami odszkodowawczymi hoteli w stosunku do Skarbu Państwa.

Termin: 10.02 wtorek, godzina 10.00
Zobacz także:
10.03.2021

Podcast odc. 005: Nowe prawo holdingowe – armagedon czy wyważony kompromis?

12.01.2021

Nowe obowiązki spółki jawnej na gruncie CIT

21.12.2020

ALERT PRAWNY: Dotacje dla przedsiębiorców, dotacje branżowe, zapowiedź II rundy subwencji

02.11.2020

ALERT PRAWNY: Projekt „Branżowej” Tarczy Antykryzysowej 6.0

16.06.2020

Dofinansowanie z programu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

01.06.2020

Tarcza antykryzysowa 3.0. – dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przez podmioty posiadające tytuł prawny do zabytku o statusie pomnika historii lub zabytku wpisanego na listę dziedzictwa światowego